Sylindriske sikringsholdere

  • Cylindrical Fuse Holders

    Sylindriske sikringsholdere

    Etter at den plastinnsprøytede saken er utstyrt med kontakter og sikringsledd, dannes basene ved sveising eller niting som begge kan være flerfasestrukturerte. FB15C, FB16-3J, FB19C-3J, Rt19 har åpen struktur, og andre er halvt skjult struktur. Det er fem sikringsstørrelser å velge mellom for samme sikringsbase av RT18N, RT18B og RT18C. Det er to sett med inn-ut-linjer for RT18N. En er
    installert med sikringslenker sikringslenker av samme størrelse. Den andre er permanente åpne kontakter med doble bruddpunkter. Hele baseenheten kan kutte strømmen. Rt18 baser er alle montert på DIN-skinne, deriblant RT18L er utstyrt med sikkerhetslås mot feil drift i bruddtilstand.