Null Line Fuse

  • Null line fuse

    Null linjesikring

    Denne serien med Null line sikring kan utstyres med RT18 serien med sikringsholdere / baser og DR-serien med sikringsfrakobling
    brytere for bruk, f.eks. kan den kombineres fritt i RT18-32 3P + N strukturer osv. eller kombineres som kundens krav.